Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây), xem Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây) Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cươngĐể dễ dàng có đá" />

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, kiếm, ngọc,, kim, cương

Để, dễ, dàng, có, đá,, bạn, nên, vào, kim, cương,, đánh, kim, cương, dễ, có, đá, hơn, nhiều, so, với, câu, cá, nhé!, câu, cá, lâu, trúng, lắm!, Bạn, nên, làm, chủ, phòng,, thì, tỉ, lệ, trúng, đá, rất, cao.

Có, một, cách, đơn, giản, hơn, là, bạn, phải, có, 2, chiếc, điện, thoại, chạy, được game, java

Trước, tiên, là Ngọc, Huyền, Bí:
-Các, bạn, chịu, khó, dùng, 2, điện, thoại, có, cài phiên, bản, Avatar, mới, nhất để, chơi(Tải, tại, đây) ., Khi, đánh, có, thể, đặt, tiền, là, 0, xu.
-Các, bạn, nên, quan, sát, ăn, các, dòng, hàng, ngang, cơ, hội, x3, và, x4, cao, hơn., Tránh, ăn, hàng, dọc, vì, xác, suất, combo, rất, thấp.
-Không, nên, ăn, các, ngọc, màu, vàng, để, tránh, mất, HP, và, kéo, dài, cuộc, chiến.

Tiếp, theo, là Kim, Cương, Xanh:
-, Các, bạn, cũng, dùng, 2, điện, thoại tải, phiên, bản, 200 về, chơi. (Tải, tại, đây)
-, Vào, bàn, rồi, đặt, mật, khẩu.
-, Điều, quan, trọng, là, 2, nick, đều, đánh,, tránh, tình, trạng, bỏ, lượt,, chỉ, để, 2, lại, để, chặt, thúi, 2.
-, Việc, bắt, đầu, rồi, out, 1, nick, để, tới, trắng, giết, 2, rất, hiếm, được, Kim, Cương, Xanh.

Cách, up:
-, Kiếm, đầy, đủ, nguyên, liệu, để, up, 3, lần, liên, tiếp.
-, Nếu, trượt, cứ, up, thêm, lần, nữa.
-, Tránh, tình, trạng, up, trượt, đi, kiếm, ngọc, up, tiếp, lần, 2,, up, từng, đợt, rất, hay, trượt, dài.

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, nâng, cấp, cánh(xem, chi, tiết, trình, tự, nâng, cấp, cánh, tại, đây), Cách + kiếm + ngọc + và + nâng + cấp + cánh, + vật + phẩm + trong + Avatar

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Hướng + dẫn + & + thủ + thuật + kiếm + ngọc, + kim + cương

Để + dễ + dàng + có + đá, + bạn + nên + vào + kim + cương, + đánh + kim + cương + dễ + có + đá + hơn + nhiều + so + với + câu + cá + nhé! + câu + cá + lâu + trúng + lắm! + Bạn + nên + làm + chủ + phòng, + thì + tỉ + lệ + trúng + đá + rất + cao.

Có + một + cách + đơn + giản + hơn + là + bạn + phải + có + 2 + chiếc + điện + thoại + chạy + được game + java

Trước + tiên + là Ngọc + Huyền + Bí:
-Các + bạn + chịu + khó + dùng + 2 + điện + thoại + có + cài phiên + bản + Avatar + mới + nhất để + chơi0 . + Khi + đánh + có + thể + đặt + tiền + là + 0 + xu.
-Các + bạn + nên + quan + sát + ăn + các + dòng + hàng + ngang + cơ + hội + x3 + và + x4 + cao + hơn. + Tránh + ăn + hàng + dọc + vì + xác + suất + combo + rất + thấp.
-Không + nên + ăn + các + ngọc + màu + vàng + để + tránh + mất + HP + và + kéo + dài + cuộc + chiến.

Tiếp + theo + là Kim + Cương + Xanh:
- + Các + bạn + cũng + dùng + 2 + điện + thoại tải + phiên + bản + 200 về + chơi. 0
- + Vào + bàn + rồi + đặt + mật + khẩu.
- + Điều + quan + trọng + là + 2 + nick + đều + đánh, + tránh + tình + trạng + bỏ + lượt, + chỉ + để + 2 + lại + để + chặt + thúi + 2.
- + Việc + bắt + đầu + rồi + out + 1 + nick + để + tới + trắng + giết + 2 + rất + hiếm + được + Kim + Cương + Xanh.

Cách + up:
- + Kiếm + đầy + đủ + nguyên + liệu + để + up + 3 + lần + liên + tiếp.
- + Nếu + trượt + cứ + up + thêm + lần + nữa.
- + Tránh + tình + trạng + up + trượt + đi + kiếm + ngọc + up + tiếp + lần + 2, + up + từng + đợt + rất + hay + trượt + dài.

Hướng + dẫn + & + thủ + thuật + nâng + cấp + cánh0, Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)" />

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)" />

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)" />

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây), xem Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây) Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cươngĐể dễ dàng có đá" />
watch sexy videos at nza-vids!
Thông báo: GameUngDungMienPhi.Wap.Sh đã chuyển về địa chỉ http://MeOLa.Yn.Lt
Các bạn hãy truy cập http://MeOLa.Yn.Lt để đảm bảo quyền lợi.
» Wap Xem Phim Người Lớn (cấm trẻ em)
GameUngDungMienPhi > Game Online > Game Offline > Blog >

Hướng+dẫn+&+thủ+thuật+kiếm+ngọc,+kim+cương

Để+dễ+dàng+có+đá,+bạn+nên+vào+kim+cương,+đánh+kim+cương+dễ+có+đá+hơn+nhiều+so+với+câu+cá+nhé!+câu+cá+lâu+trúng+lắm!+Bạn+nên+làm+chủ+phòng,+thì+tỉ+lệ+trúng+đá+rất+cao.

Có+một+cách+đơn+giản+hơn+là+bạn+phải+có+2+chiếc+điện+thoại+chạy+được game+java

Trước+tiên+là Ngọc+Huyền+Bí:
-Các+bạn+chịu+khó+dùng+2+điện+thoại+có+cài phiên+bản+Avatar+mới+nhất
 để+chơi0 .+Khi+đánh+có+thể+đặt+tiền+là+0+xu.
-Các+bạn+nên+quan+sát+ăn+các+dòng+hàng+ngang+cơ+hội+x3+và+x4+cao+hơn.+Tránh+ăn+hàng+dọc+vì+xác+suất+combo+rất+thấp.
-Không+nên+ăn+các+ngọc+màu+vàng+để+tránh+mất+HP+và+kéo+dài+cuộc+chiến.

Tiếp+theo+là Kim+Cương+Xanh:
-+Các+bạn+cũng+dùng+2+điện+thoại tải+phiên+bản+200 về+chơi. 0
-+Vào+bàn+rồi+đặt+mật+khẩu.
-+Điều+quan+trọng+là+2+nick+đều+đánh,+tránh+tình+trạng+bỏ+lượt,+chỉ+để+2+lại+để+chặt+thúi+2.
-+Việc+bắt+đầu+rồi+out+1+nick+để+tới+trắng+giết+2+rất+hiếm+được+Kim+Cương+Xanh.

Cách+up:
-+Kiếm+đầy+đủ+nguyên+liệu+để+up+3+lần+liên+tiếp.
-+Nếu+trượt+cứ+up+thêm+lần+nữa.
-+Tránh+tình+trạng+up+trượt+đi+kiếm+ngọc+up+tiếp+lần+2,+up+từng+đợt+rất+hay+trượt+dài.

Hướng+dẫn+&+thủ+thuật+nâng+cấp+cánh0" rel="v:url" property="v:title">Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar


- Lượt xem: 2648

Bạn đang xem bài viết Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây) tại http://GameUngDungMienPhi.Wap.Sh & http://DaikThuy.TK. Hãy lưu lại địa chỉ này để tiện lần sau truy cập và giới thiệu cho bạn bè của bạn nhé. Nếu bạn thấy bài viết Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây) có ích hãy click LIKE. Chúc bạn vui vẻ.

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài 
phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)" href="" style="color:red">Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

Khi nâng cấp, bạn nên để tròn số lượng đá đủ cho 3 lần nâng cấp.

VD: để nâng cấp bằng 1 cánh thiên thần 1 kim cương xanh 1 đá huyền bí thì bạn nên để trong rương là 1 cánh thiên thần 3 kim cương xanh 3 đá huyền bí, nghĩa là x3 đó. Xong lại giao dịch, chọn cách cần đổi, bước quan trọng nè, khi nó hiện bạn có muốn nâng cấp.....lấy...

Thì  bạn nhấn ok liên tục thật nhanh 3 lần, nhấn nâng cấp liên tiếp nhé, tỉ lệ thành công có cánh trong rương rất cao đấy.

(chi tiết trình tự nâng cấp cánh)

Đặc biệt: Khi muốn đập cánh cấp 5 và cấp 6.

Bước1: Các bạn cứ tích đủ 4 hoặc 5 phát đập. Nói có vẻ rất khó khăn nhưng còn hơn 1-2 phát ra đổi rồi lại thất vọng đi làm đá tiếp.

Bước 2: Cái này cũng rất quan trọng, đó là chọn thời gian đập. Một ngày chỉ đập 1 lần. Vào thời gian sáng lúc 8h30phút. Ko nên bấm ok nhanh 3 lần/1phát. Cứ bấm từng lần một. Lần sau cách lần trước 3s

Bước3: Nên chọn các khu ít người như khu 25 trở lên, vào khu cao cấp mới được nhét cánh vào trong rương nhé. Thế là ok 1 đến 2 phát đập là được cánh. Và nhớ là cứ tích đủ 5 phát đập là tỉ lệ thành công rất cao đấy.

Click xem giới thiệu game

 TẢI GAME TẠI ÐÂY
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
Đánh giá like 5 | dislike 3

100%

100/100 - 100 phiếu
Search Engine: Cách, kiếm, ngọc, và, nâng, cấp, cánh,, vật, phẩm, trong, Avatar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, kiếm, ngọc,, kim, cương

Để, dễ, dàng, có, đá,, bạn, nên, vào, kim, cương,, đánh, kim, cương, dễ, có, đá, hơn, nhiều, so, với, câu, cá, nhé!, câu, cá, lâu, trúng, lắm!, Bạn, nên, làm, chủ, phòng,, thì, tỉ, lệ, trúng, đá, rất, cao.

Có, một, cách, đơn, giản, hơn, là, bạn, phải, có, 2, chiếc, điện, thoại, chạy, được game, java

Trước, tiên, là Ngọc, Huyền, Bí:
-Các, bạn, chịu, khó, dùng, 2, điện, thoại, có, cài phiên, bản, Avatar, mới, nhất để, chơi(Tải, tại, đây) ., Khi, đánh, có, thể, đặt, tiền, là, 0, xu.
-Các, bạn, nên, quan, sát, ăn, các, dòng, hàng, ngang, cơ, hội, x3, và, x4, cao, hơn., Tránh, ăn, hàng, dọc, vì, xác, suất, combo, rất, thấp.
-Không, nên, ăn, các, ngọc, màu, vàng, để, tránh, mất, HP, và, kéo, dài, cuộc, chiến.

Tiếp, theo, là Kim, Cương, Xanh:
-, Các, bạn, cũng, dùng, 2, điện, thoại tải, phiên, bản, 200 về, chơi. (Tải, tại, đây)
-, Vào, bàn, rồi, đặt, mật, khẩu.
-, Điều, quan, trọng, là, 2, nick, đều, đánh,, tránh, tình, trạng, bỏ, lượt,, chỉ, để, 2, lại, để, chặt, thúi, 2.
-, Việc, bắt, đầu, rồi, out, 1, nick, để, tới, trắng, giết, 2, rất, hiếm, được, Kim, Cương, Xanh.

Cách, up:
-, Kiếm, đầy, đủ, nguyên, liệu, để, up, 3, lần, liên, tiếp.
-, Nếu, trượt, cứ, up, thêm, lần, nữa.
-, Tránh, tình, trạng, up, trượt, đi, kiếm, ngọc, up, tiếp, lần, 2,, up, từng, đợt, rất, hay, trượt, dài.

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, nâng, cấp, cánh(xem, chi, tiết, trình, tự, nâng, cấp, cánh, tại, đây), Bai viet Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây),

Wap Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài 
phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

,

Xem Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

,

Tai Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây) mien phi

, Cách, kiếm, ngọc, , nâng, cấp, cánh,, vật, phẩm, trong, Avatar , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , class="xt_blog_content, xt_text, normal">

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, kiếm, ngọc,, kim, cương

Để, dễ, dàng, , đá,, bạn, nên, vào, kim, cương,, đánh, kim, cương, dễ, , đá, hơn, nhiều, so, với, câu, , nhé!, câu, , lâu, trúng, lắm!, Bạn, nên, làm, chủ, phòng,, thì, tỉ, lệ, trúng, đá, rất, cao.

, một, cách, đơn, giản, hơn, , bạn, phải, , 2, chiếc, điện, thoại, chạy, được game, java

Trước, tiên, là Ngọc, Huyền, Bí:
-Các
, bạn, chịu, khó, dùng, 2, điện, thoại, , cài , href="http://games.topjar.mobi/avatar/?partner=thuydaik", style="outline:, none, 0px;, margin:, 0px;, padding:, 0px;, text-decoration:, none;, color:, rgb153,<;">phiên, bản, Avatar, mới, nhất để, chơi, href="http://games.topjar.mobi/avatar/?partner=thuydaik", style="outline:, none, 0px;, margin:, 0px;, padding:, 0px;, text-decoration:, none;, color:, rgb153,<;">Tải< ., Khi, đánh, , thể, đặt, tiền, , 0, xu.
-Các
, bạn, nên, quan, sát, ăn, các, dòng, hàng, ngang, , hội, x3, , x4, cao, hơn., Tránh, ăn, hàng, dọc, , xác, suất, combo, rất, thấp.
-Không
, nên, ăn, các, ngọc, màu, vàng, để, tránh, mất, HP, , kéo, dài, cuộc, chiến.

Tiếp, theo, là Kim, Cương, Xanh:
-
, Các, bạn, cũng, dùng, 2, điện, thoại , href="http://games.topjar.mobi/avatar/?partner=thuydaik", style="outline:, none, 0px;, margin:, 0px;, padding:, 0px;, text-decoration:, none;, color:, rgb153,<;">tải, phiên, bản, 200 về, chơi. , href="http://games.topjar.mobi/avatar/?partner=thuydaik", style="outline:, none, 0px;, margin:, 0px;, padding:, 0px;, text-decoration:, none;, color:, rgb153,<;">Tải<
-, Vào, bàn, rồi, đặt, mật, khẩu.
-
, Điều, quan, trọng, , 2, nick, đều, đánh,, tránh, tình, trạng, bỏ, lượt,, chỉ, để, 2, lại, để, chặt, thúi, 2.
-
, Việc, bắt, đầu, rồi, out, 1, nick, để, tới, trắng, giết, 2, rất, hiếm, được, Kim, Cương, Xanh.

Cách, up:
-
, Kiếm, đầy, đủ, nguyên, liệu, để, up, 3, lần, liên, tiếp.
-
, Nếu, trượt, cứ, up, thêm, lần, nữa.
-
, Tránh, tình, trạng, up, trượt, đi, kiếm, ngọc, up, tiếp, lần, 2,, up, từng, đợt, rất, hay, trượt, dài.

Hướng, dẫn, &, thủ, thuật, nâng, cấp, cánh, href="http://thuydaik.hayday.mobi/thu-thuat-choi-game/avatar-giai-thich-trinh-tu-nang-cap-canh-tieu-thien-than.html", style="outline:, none, 0px;, margin:, 0px;, padding:, 0px;, text-decoration:, none;, color:, rgb153,<;">xem<,

xem full Cách kiếm ngọc và nâng cấp cánh, vật phẩm trong Avatar

Hướng dẫn & thủ thuật kiếm ngọc, kim cương

Để dễ dàng có đá, bạn nên vào kim cương, đánh kim cương dễ có đá hơn nhiều so với câu cá nhé! câu cá lâu trúng lắm! Bạn nên làm chủ phòng, thì tỉ lệ trúng đá rất cao.

Có một cách đơn giản hơn là bạn phải có 2 chiếc điện thoại chạy được game java

Trước tiên là Ngọc Huyền Bí:
-Các bạn chịu khó dùng 2 điện thoại có cài phiên bản Avatar mới nhất để chơi(Tải tại đây) . Khi đánh có thể đặt tiền là 0 xu.
-Các bạn nên quan sát ăn các dòng hàng ngang cơ hội x3 và x4 cao hơn. Tránh ăn hàng dọc vì xác suất combo rất thấp.
-Không nên ăn các ngọc màu vàng để tránh mất HP và kéo dài cuộc chiến.

Tiếp theo là Kim Cương Xanh:
- Các bạn cũng dùng 2 điện thoại tải phiên bản 200 về chơi. (Tải tại đây)
- Vào bàn rồi đặt mật khẩu.
- Điều quan trọng là 2 nick đều đánh, tránh tình trạng bỏ lượt, chỉ để 2 lại để chặt thúi 2.
- Việc bắt đầu rồi out 1 nick để tới trắng giết 2 rất hiếm được Kim Cương Xanh.

Cách up:
- Kiếm đầy đủ nguyên liệu để up 3 lần liên tiếp.
- Nếu trượt cứ up thêm lần nữa.
- Tránh tình trạng up trượt đi kiếm ngọc up tiếp lần 2, up từng đợt rất hay trượt dài.

Hướng dẫn & thủ thuật nâng cấp cánh(xem chi tiết trình tự nâng cấp cánh tại đây)

Game miễn phí tặng CCBot
Chia sẻ: SMS Google + Twitter Facebook Zingme LinkHay
Link:
BBCode:
Blog GameUngDungMienPhi 1

xem full Blog GameUngDungMienPhi 1

Blog+GameUngDungMienPhi+1

Blog, GameUngDungMienPhi, 1